EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Projekty


2. rok implementácie projektu

Vedecká čajovňa Lučenec, 23.9.2019

Vedecká čajovňa pre stredné školy Banskobystrického kraja sa v druhom ročníku projektu uskutočnila v Lučenci, v priestoroch obnovenej historickej radnice, na základe dohody s p. primátorkou mesta Alexandrou Pivkovou. Organizačnú stránku čajovne zabezpečovala krajská koordinátorka projektu AmbEDK Karin Straková. Čajovňu otvoril, o projekte, vrátane o platforme učiteľov a učiteliek pre európsku demokratickú kultúru informoval a oba panely moderoval Kálmán Petőcz, expert projektu.
Pri výbere miesta sme zohľadnili naše poznatky z prvého roku projektu. Čajovňu sme uskutočnili v južnej časti kraja, ktorá z viacerých ohľadov vykazuje znaky „bielych miest“, menšieho zapájania sa škôl do tohto typu projektov. Jedným z dôvodov, okrem celkovej hospodárskej a sociálnej situácie v tomto regióne, je aj nevyhovujúca dopravná a logistická infraštruktúra. K týmto témam sa sčasti vyjadrili aj primátori oboch susedných novohradských miest, Lučenca a Fiľakova, p. Pivková a p. Attila Agócs. Výber miesta sa ukázal ako správny, naplnili sme stanovenú plánovanú kapacitu (60 až 80 žiakov za kraj).
Čajovne sa zúčastnili žiaci a žiačky a učiteľky zo 7 stredných škôl, gymnázií aj SOŠ. Témy čajovne boli zvolené tak, aby boli čo najaktuálnejšie. Prvý panel bol venovaný otázkam udržateľného životného prostredia a zmene klímy, pričom práve v ten deň sa konal v New Yorku klimatický summit. V Lučenci sa nekonal študentský štrajk. Prof. Miklós, vedúci Katedry UNESCO pre environmentálne vzdelávanie hovoril o potrebe ekologického vedomia a o potrebe aktívne sa zapájať do kultivácie verejnej mienky a verejných politík, ktorá sa musí pestovať už od mladého veku. Druhý panel bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie a diskutovali v ňom priami účastníci vtedajších udalostí z Lučenca, Fiľakova a Rimavskej Soboty. Vyzdvihli dôležitosť hodnoty slobody ako hlavného výdobytku Novembra.
V priebehu podujatia žiaci a žiačky vypĺňali aj sociologický dotazník, ktorý obsahoval skrátený a upravený súbor otázok z celoeurópskeho výskumu hodnôt.

     

Stretnutie platformy EPAS, 19.9.2019 v Prešove

Dňa 19.9.2019 sa v priesotroch Dvorany Biskuspkého úradu ECAV v Prešove konalo stretnutie platformy EPAS.

Zúčastnilo sa ho 17 učiteľov  a 116 žiakov stredných škôl prešovského a košického kraja.na stretnutí odzneli prednáčky na nasledovné témy:

"Európske demokracie - potrebujeme a vieme ich chrániť?" / Sylvia Tiryaki

"Migrácia - výzva pre Európsku úniu a svet" / Katarína Stohrová

"Čo vyplýva z Európskeho výskumu hodnôt?" / Silvia Miháliková

"Čo vyplýva zo simulovaných volieb do Európskeho parlamentu a čo z reálnych eurovolieb?" / AINova, HVS, Pre stredoškolákov, Create and Controle

"Udržateľnosť - nejde len o životné prostredie!" / Ladislav MIko