EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2001

HEADLEY TRUST (2001 – 2005)
Projekt podporuje aplikovaný výskum techník a technológií na záchranu historických ruín a záchranné práce na zrúcanine stredovekého hradu Uhrovec na strednom Slovensku.

EURÓPSKA KOMISIA/ Program Leonardo da Vinci (2001 – 2005)
Cieľom projektu „TENVORS“ je vybudovanie medzinárodnej siete inštitúcií v oblasti odborného vzdelávania zameraného na trvalo udržateľný rozvoj. Sieť inštitúcií je podporená ambicióznou webovou stránkou. Jedným z hlavných výstupov projektu je vytvorenie virtuálneho trhu produktov