EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2002

EURÓPSKA KOMISIA/ 5. RÁMCOVY PROGRAM (2002 – 2005)
Medzinárodný výskumný projekt ReUrban Mobil analyzuje možnosti re-urbanizácie vnútromestských obytných zón a pripravuje nástroje, stimuly a stratégie na ich vhodné dlhodobé využitie zohľadňujúc meniace sa demografické podmienky.