EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2003

BILATERÁLNA NÓRSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA (2003 – 2005)
Projekt Drevená cesta sa zameriava na záchranu sakrálnej drevenej architektúry na východnom Slovensku. Cieľom pilotného projektu je vytvorenie systému monitorovania, inšpekcie a údržby kostolíkov, ako aj výmena nórsko-slovenských skúseností v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

EURÓPSKA KOMISIA/ Program Leonardo da Vinci (2003- 2005)
Cieľom projektu „JOB“ je zvýšenie motivácie mladých ľudí s neukončeným vzdelaním na pokračovanie vo vzdelávacom procese a na integrovanie sa do vzdelávania tých mladých ľudí, ktorí nesupeli a nemajú potrebnú kvalifikáciu pre zvolené zamestnanie. Dosiahnutie cieľa bude podporené aj špecifickým pedagogickým a didaktickým nástrojom tzv. DYLE a webovou stránkou.