EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2009

1/ Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko-právnych sporov
Oddelenie pokračovalo v implementácii projektu organizovaním dvojdňových seminárov a prípravou letáku pre zamestnancov samosprávy na Slovensku. Projekt sa začal v lete 2008, financovaný je z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu (+ 10% AINova). Semináre pokrývali témy ustanovenia 5 Občianskeho zákonníka a jeho využitia v praxi, mediáciu, všeobecnú prezentáciu Slovenska ako súčasti právneho systému EÚ a práv plynúcich z európskeho občianstva. Na seminároch prednášali externí rečníci a pracovníčky oddelenia. Semináre prebehli v januári v Žiline, vo februári v Novej Bani, v marci v Partizánskom, v apríli vo Vysokých Tatrách, v júni v Košiciach, v októbri v Senici a v novembri v Starej Turej za účasti približne 100 pracovníkov samosprávy.

2/ E-EdUcAtED: E-Learning on EU – Adult Education for Teachers (e-learning o EÚ – vzdelávanie pre učiteľov)
Tento projekt Grundtvig začal v novembri 2008 a pokračoval v roku 2009 marcovým stretnutím projektových partnerov vo Svätom Jure analýzou potrieb cieľových skupín a prípravou textov pre e-learningový kurz.
V októbri prebehlo ďalšie projektové stretnutie v Barcelone súčasne s workshopom s cieľom testovať kurz za účasti učiteľov zo všetkých krajín projektu. Následne sa vo Svätom Jure konalo ešte jedno projektové bilaterálne stretnutie (AINova a EIPA Luxembourg), na ktorom účastníci prebrali hodnotenia barcelonského workshopu a dohodli sa na ďalších krokoch práce na kurze.

3/ EKWALS
AINova je jedným zo 6 partnerov v multilaterálnom projekte Grundtvig EKWALS (Enhancing Knowledge Workers’ Adult Learning Solutions, Zlepšenie ponuky vzdelávania pre duševne pracujúcich), ktorý vedie partner z Talianska- CERISDI. Projekt sa začal v novembri úvodným stretnutím partnerov v Palerme. Cieľom dvojročného projektu je poskytnúť pomoc v súvislosti so súčasnou ekonomickou krízou. Snaží sa o zmenu v štruktúre ponuky vzdelávania pre dospelých. Hlavným výstupom projektu bude program MISTRAL na rýchlu identifikáciu najvhodnejšej kombinácie odporúčaných tém a foriem vzdelávania pre duševne pracujúcich vo
vekovej kategórii 45+. Projekt je financovaný Európskou komisiou vo výške 75% oprávnených nákladov.

4/ E-LAMP
Implementácia tohto mobilitného projektu Grundtvig s cieľom výmeny skúseností a najlepších postupov pri elearningu pokračovala ďalšími tromi stretnutiami partnerov – jedno sa uskutočnilo v januári v dánskom Aalborgu, kde oddelenie ES prezentovalo svoje skúsenosti s e-learningom, druhé v marci v gréckom Solúne a tretie v tureckom Afyonkarahisare v máji. Projekt sa ukončil v septembri, podaním záverečnej monitorovacej a finančnej správy národnej agentúre.