EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Agenda 2030 - čo to znamená pre mestá a obce?

V ostatnej dobe aj u nás zažívame extrémy počasia – sucho, horúčavy, prívalové dažde. Je to prejav klimatických zmien na celom svete. Klimatická zmena je jeden z globálnych problémov. Výsledkom je nestabilita počasia, zásob vody, potravín, zdravotné problémy, migrácia. Úlohou každého štátu a každej samosprávy a komunity ako zodpovedných hráčov je prispieť k riešeniu globálnych otázok a konať lokálne. Samosprávy v spolupráci s miestnymi združeniami môžu
urobiť opatrenia, ktoré znížia zraniteľnosť územia a zvýšia kvalitu života obyvateľov.
Ako?

PROGRAM nájdete tu

Video zostrih z prvej časti  (dlhšia verzia tu)

Prezentácie z konferencie:

Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska - Udržateľné mestá a komunity

Natália Shovkoplias, Únia miest Slovenska - Projekt Ladder

Juraj Mesík, nezávislý expert - Mestá, obce a jednotlivci v súčasnom globálnom kontexte

Miroslav Hríb, Nadácia Blue Water - Adaptačná stratégia a uskutočnené opatrenia

Martina Pauliková, o.z. Slatinka, Zvolen - Príklady komunitných adaptačných opatrení v oblasti nakladania s vodou

Martin Hakel, BSK - Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dopady zmeny klímy (link na samotný Katalóg)

Peter Puchala, riaditeľ CHKO Malé Karpaty – Prírodná rezervácia Šúr, miestna mokraď medzinárodného významu

Workshop pre učiteľov

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju (predstavenie online výučbových materiálov pre učiteľov), Marta Jendeková, Zuzana Štefániková

Vzdelávanie k trvalej udržateľnosti vnímame v harmónii so vzdelávaním ku globálnemu občianstvu. Oba koncepty totiž smerujú k prehĺbeniu hodnotovej výchovy a sú podchytené aj v ŠVP. Program mini-konferencie poskytne aktuálne informácie o globálnych otázkach a súčasne veľmi konkrétny príklad, prírodnú rezerváciu Šúr.