EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Agenda 2030 - čo to znamená pre mestá a obce?

V ostatnej dobe aj u nás zažívame extrémy počasia – sucho, horúčavy, prívalové dažde. Je to prejav klimatických zmien na celom svete. Klimatická zmena je jeden z globálnych problémov. Výsledkom je nestabilita počasia, zásob vody, potravín, zdravotné problémy, migrácia. Úlohou každého štátu a každej samosprávy a komunity ako zodpovedných hráčov je prispieť k riešeniu globálnych otázok a konať lokálne. Samosprávy v spolupráci s miestnymi združeniami môžu
urobiť opatrenia, ktoré znížia zraniteľnosť územia a zvýšia kvalitu života obyvateľov.
Ako?

PROGRAM nájdete tu

V programe vystúpia:

Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska - Udržateľné mestá a komunity

Natália Shovkoplias, Únia miest Slovenska - projekt Ladder

Marta Jendeková, AINova - Implementácia Agendy 2030 na Slovensku

Juraj Mesík, nezávislý expert - Mestá, obce a jednotlivci v súčasnom globálnom kontexte

Zástupcovia mesta Zvolen - Adaptačná stratégia a uskutočnené opatrenia (pozvaní)

Martina Pauliková, o.z. Slatinka, Zvolen - Príklady komunitných adaptačných opatrení v oblasti nakladania s vodou

Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec - Prípravy na Adaptačnú stratégiu

Martin Hakel, BSK - Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dopady zmeny klímy

Zástupca BA, útvar hlavnej architektky – Zelená Bratislava (pozvaní)

Zástupca CHKO Malé Karpaty – Prírodná rezervácia Šúr, miestna mokraď medzinárodného významu

Danka Thalmeinerová, Global Water Partnership – Načo je nám Šúr?

OBED (Renesančný vinohradnícky dom)

Workshop pre učiteľov

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju (predstavenie online výučbových materiálov pre učiteľov), Marta Jendeková, Zuzana Štefániková

Vzdelávanie k trvalej udržateľnosti vnímame v harmónii so vzdelávaním ku globálnemu občianstvu. Oba koncepty totiž smerujú k prehĺbeniu hodnotovej výchovy a sú podchytené aj v ŠVP. Program mini-konferencie poskytne aktuálne informácie o globálnych otázkach a súčasne veľmi konkrétny príklad, prírodnú rezerváciu Šúr.