EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


4.AGIS/ Europeanizácia väzenského manažmentu (2007-2008)


Academia Istropolitana Nova bola partnerom v medzinárodnom projekte Europeanizácia väzenského manažmentu - výmena skúseností pozostávajúceho zo štyroch medzinárodných seminárov. Jeden z medzinárodných seminárov na tému Štandardy kvality v organizácii a manažmente väzenstva organizovala AINova v spolupráci s odbornými pracovníkmi z Európskeho inštitútu pre verejnú správu s centrami v Barcelone a v Luxemburgu. Seminár sa konal v Bratislave v hoteli Devín v dňoch 21. a 22. mája 2008 za účasti slovenských a mnohých zahraničných odborníkov, celkom 95 účastníkov. Cieľom seminára bola prezentácia skúseností vo vybraných štátoch EÚ, definovanie nástrojov TQM, hodnotenie manažmentu väzníc. Súčasťou seminára bola aj návšteva väznice v Leopoldove.