EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Aktuálne projekty

V oblasti európskych záležitostí v súčasnosti pracujeme na nasledovných projektoch:

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Vzdelávací program EP o európskej parlamentnej demokracii a praktickom rozmere občianstva EÚ.

MOVED - Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Cieľom projektu je prispieť k tvorbe efektívnejšej verejnej politiky vo vzdelávaní dospelých, zvyšovanie počtu dospelých učiacich sa na Slovensku a ich šance na lepšie uplatnenie a zvýšenie kvality života.

AXESS - Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Cieľom projektu je zvýšiť pracovné, sociálne a digitálne kompetencie dospelých žien, pre ich lepšie začlenenie do pracovného procesu. 

Webová stránka projektu: http://www.axesslearning.eu/

Nedávno sme ukončili tieto projekty:

ESchool4s pre slovenských učiteľov

Cieľom projektu podporeného Nadáciou EPH je "lokalizovať", tj prispôsobiť slovenským reáliám, výučbové moduly venované udržateľnosti vytvorené v rámci európskeho projektu ESchool4s.  informovať učiteľov o existencii kurzu a poskytnúť ukážky využívania on-line materiálov na výučbe.

Learning Global through Local

Projekt o zvyšovaní povedomia o globálnych otázkach trvalej udržateľnosti na lokálnom príklade Národnej prírodnej rezervácie Šúr a dopadoch klimatických zmien.