EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Aktuálne projekty

V oblasti európskych záležitostí v súčasnosti pracujeme na nasledovných projektoch:

AXESS - Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Projekt AXESS sa realizuje v rámci Programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2. Cieľom projektu je zvýšiť pracovné, sociálne a digitálne kompetencie dospelých žien, pre ich lepšie začlenenie do pracovného procesu. Koordinátorom projektu je AINova a na projekte spolupracuje osem partnerov zo siedmich európskych krajín.

Úvodné stretnutie partnerov sa uskutočnilo v Bruseli v priestoroch belgického partnera IHF v dňoch 39. - 30.11. 2017.

V súčasnosti prebieha príprava a realizácia prieskumu potrieb digitálnych zručností u cieľovej skupiny, ktorého výsledkom bude záverečná správa, zverejnená v júni 2018. Priebeh realizácie analýzy potrieb budeme diskutovať na plánovanom pracovnom stretnutí v dňoch 3.- 4. 5. 2018 v Pescare/IT.

Webová stránka projektu: http://www.axesslearning.eu/

ESchool4s pre slovenských učiteľov

Cieľom projektu podporeného Nadáciou EPH je "lokalizovať", tj prispôsobiť slovenským reáliám, výučbové moduly venované udržateľnosti vytvorené v rámci európskeho projektu ESchool4s.  informovať učiteľov o existencii kurzu a poskytnúť ukážky využívania on-line materiálov na výučbe.

Learning Global through Local

Projekt o zvyšovaní povedomia o globálnych otázkach trvalej udržateľnosti na lokálnom príklade Národnej prírodnej rezervácie Šúr a dopadoch klimatických zmien.

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Vzdelávací program EP o európskej parlamentnej demokracii a praktickom rozmere občianstva EÚ

Nedávno sme ukončili tieto projekty:

ESchool4s

Projekt podporený z programu celoživotného vzdelávania - Comenius - CNW "E-vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť v dunajskom regióne"

REGIONAL

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Grundtvig - Multilaterálny projekt "Porovnávacia analýza regionálnych politík vo vzdelávaní dospelých"

MentorT : Leonardo da Vinci - Transfér inovácií

Projekt podporený  z Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Transfer inovácií, projekt "Tréning mentorov a asistentov učiteľov"