EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Aktuálne projekty

V oblasti európskych záležitostí v súčasnosti pracujeme na nasledovných projektoch:

Learning Global through Local

Projekt o zvyšovaní povedomia o globálnych otázkach trvalej udržateľnosti na lokálnom príklade Národnej prírodnej rezervácie Šúr a dopadoch klimatických zmien.

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Vzdelávací program EP o európskej parlamentnej demokracii a praktickom rozmere občianstva EÚ

Nedávno sme ukončili tieto projekty:

ESchool4s

Projekt podporený z programu celoživotného vzdelávania - Comenius - CNW "E-vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť v dunajskom regióne"

REGIONAL

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Grundtvig - Multilaterálny projekt "Porovnávacia analýza regionálnych politík vo vzdelávaní dospelých"

MentorT : Leonardo da Vinci - Transfér inovácií

Projekt podporený  z Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Transfer inovácií, projekt "Tréning mentorov a asistentov učiteľov"