EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Aplikovaný výskum v oblasti historického stavebného fondu

Aplikovaný výskum na AINove je uskutočňovaný predovšetkým v rámci kultúrneho a prírodného dedičstva a miestneho rozvoja. Pracovníci Ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva plánujú pokračovať v podpore rozvoja odborných kapacít na Slovensku, prepájaním vzdelávacieho procesu s riešením aktuálnych problémov z praxe. viac