EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


9.Aproximácia práva a budovanie inštitúcií (2004)

Cyklus seminárov uskutočnený v rámci bilaterálneho projektu technickej pomoci Luxembursko SR pre sudcov,pracovníkov ministerstiev financií a hospodárstva SR, v spolupráci s Európskym inštitútom pre verejnú správu, EIPA Antenna Luxemburg, mal za úlohu pripraviť účastníkov na zmeny, ktoré prinesie do ich práce vstup SR do EÚ. Uskutočnili sa dva 3-dňové semináre a vyškolených bolo cca 95 účastníkov.