EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Dokumentárne filmy

Dokumentárne filmy

Séria troch krátkometrážnych dokumentárnych filmov je zameraná na zmapovanie súčasného stavu kultúrneho a prírodného dedičstva v malokarpatskom regióne. Každý z dielov sa venuje určitému okruhu problémov súvisiacich s témou a ktoré sa javia ako dôležité pre budúcnosť
a zachovanie malokarpatského dedičstva. I keď sa táto téma na prvý pohľad javí ako zložitá
a ťažko stráviteľná jej filmové spracovanie ju prezentuje pútavou formou okorenenou humorným nadhľadom.
Dokumentárne filmy majú takto ambíciu osloviť široké spektrum verejnosti a prehĺbiť záujem o poznanie regionálnej histórie a dedičstva. Divák sa postupne oboznámi s kultúrnymi pamiatkami v mestečku Svätý Jur, nahliadne do procesu šírenia osvety o kultúrnom a prírodnom dedičstve a na záver bude mať možnosť sa zamyslieť nad stavom kultúrnej krajiny pri porovnaní malokarpatského regiónu a regiónu dolného rakúska. Jednotlivé diely takto na seba voľne nadväzujú a odkrývajú hlbšie súvislosti a fakty o téme. „Malokarpatská trilógia“ je dokumentárnou sondou do aktuálneho stavu kultúrneho a prírodného dedičstva v regióne
i snahou o zachytenie aktivít zacielených na jeho ochranu a využívanie.
AINova tento projekt realizuje s podporou Nadácie Tatrabanky a na výrobe spolupracuje
s profesionálnym produkčným týmom.