EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Ambasádorská škola EP                    

NOVINKA!

Realizačný tím programu EPAS  pozýva všetky stredné školy do ďalšieho programu, ktorý naň obsahovo nadväzuje. Aktívni učitelia, učiteľky spolu so žiačkami a žiakmi budú mať možnosť zúročiť nadobudnuté skúsenosti a stať sa súčasťou progresívnej "Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry"

Informačný leták o projekte AmbEDK

VÝZVA
Zaujímavá príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho

Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Vzdelávací program EPAS sa v období rokov 2017-2019 uskutoční aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 60 stredných škôl. Využite aj Vy príležitosť zapojiť sa do programu. Je to príležitosť spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení!

Je život v Únii zaujímavý a vzrušujúci? Je život v iných častiach sveta lepší? Rozmýšľajme o Európskej únii v súvislostiach! Ako ovplyvňuje naše životy? Po Európskej únii môžeme dnes cestovať bez prekážok, veď od roku 2007 pre nás neexistujú vnútorné hranice medzi jej štátmi. Cestujme však po nej aj v čase! Ako to bolo predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov? Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú, a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v mieri, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí!

Prečo by ste sa mali prihlásiť do programu? Pozrite si krátky záznam zo stretnutia študentov so zástupcami Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP), poslancami EP a organizátormi programu.