EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


ESchool4s pre slovenských učiteľov

V rokoch 2014-2016 sa AINova podieľala na projekte Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v dunajskom regióne - ESchool4S. Jedným z výstupov projektu sú on-line vyučovacie moduly dostupné na platforme Moodle. Výučbové materiály sú preložené do slovenského jazyka.

Cieľom projektu podporeného Nadáciou EPH je tieto moduly "lokalizovať", tj prispôsobiť ich slovenským reáliám, informovať učiteľov o existencii kurzu a poskytnúť ukážky využívania on-line materiálov na výučbe.

Projekt je súčasťou snahy AINovy prispieť k ukotveniu témy vzdelávania k udržateľnému rozvoju, resp. globálneho vzdelávania do školských vzdelávacích programov. Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju považujeme za kľúčovú prierezovú tému, keďže zahŕňa všetky dôležité aspekty - sociálny, ekonomický, aj environmentálny. Súčasne považujeme za dôležité priblížiť sa k študentom im vlastnými - on-line a interaktívnymi prostriedkami.

Na kurze sa stále prácuje, avšak online materiály sú dostupné na www.ainova-moodle.sk (prosím prihláste sa ako hosť, aby ste mohli vstúpiť do prostredia kurzu).

Prečo je potrebné venovať pozornosť vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju?

WORKSHOP PRE UČITEĽOV

Pozývame všetkých učiteľov, ktorí sa zaujímajú o problematiku udržateľného rozvoja a chceli by túto tému rozvíjať počas svojich vyučovacích hodín na workshop o cieľoch udržateľného rozvoja, on-line materiáloch na platforme Moodle a použitom didaktickom koncepte. Workshop sa uskutoční dňa 23. november 2017 od 10,00 – 15,00 hod v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, ul. T.G. Masaryka 20 vo Zvolene, na 1. poschodí v študovni Informačno-vedeckého centra.

Cieľom workshopu je prezentácia a praktické odskúšanie online platformy Moodle s tematickými modulmi :
(i) Dunaj - rieka zjednotenej Európy, (ii) Čo znamená udržateľný rozvoj, (iii) Voda, (iv) Klimatické zmeny, (v) Udržateľná spotreba, (vi) Sociálna inklúzia.

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia stredných škôl, ale privítame aj pedagógov na iných stupňoch vzdelávania, ktorých téma udržateľného rozvoja zaujíma a chceli by ju ďalej rozvíjať.

Pozvanka a program