EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Európske záležitosti

Od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie. Vstup do EÚ znamenal mnoho zmien pre fungovanie krajiny, priniesol nové záväzky a nové možnosti. SR sa zaviazala uplatňovať právo a dodržiavať princípy EÚ na svojom území, pričom sa plne zúčastňuje ich tvorby. Naši občania, fyzické osoby, môžu využívať výhody občianstva v EÚ, právnické osoby majú voľný prístup k jednotnému trhu, programom a fondom EÚ. Vhodne podané informácie o povahe, štruktúre, inštitúciách a fungovaní EÚ pomôžu zorientovať sa v problematike európskej integrácie a naplno sa zapojiť do jej diania. Skúsenosti z integračných procesov zasa poslúžia iným krajinám usilujúcim sa o členstvo v EÚ.

V roku 2016 získalo Slovensko novú skúsenosť, keď bolo predsedajúcou krajinou v Rade EÚ. AINova zorganizovala sériu seminárov Getting Ready for Presidency a špecializovaných kurzov angličtiny pre rokovania v Rade EÚ.