EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | Predsedníctvo SR
v Rade EÚ
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Európska integrácia

Od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie. Vstup do EÚ znamenal mnoho zmien pre fungovanie krajiny, priniesol nové záväzky a nové možnosti. SR sa zaviazala uplatňovať právo a dodržiavať princípy EÚ na svojom území, pričom sa plne zúčastňuje ich tvorby. Naši občania, fyzické osoby, môžu využívať výhody občianstva v EÚ, právnické osoby majú voľný prístup k jednotnému trhu, programom a fondom EÚ. Vhodne podané informácie o povahe, štruktúre, inštitúciách a fungovaní EÚ pomôžu zorientovať sa v problematike európskej integrácie a naplno sa zapojiť do jej diania. Skúsenosti z integračných procesov zasa poslúžia iným krajinám usilujúcim sa o členstvo v EÚ.