EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


8.Európsky sociálny fond/ JPD Bratislava, Cieľ 3 (2005-2006)

Projekt "Vzdelávaním administratívy k rozvoju bratislavského regiónu" sa zameriaval na školenie pracovníkov štátnej správy a samosprávy v oblasti európskej integrácie, verejnej politiky, prípravy strategických plánov a manažmentu územia. V roku 2006 bolo vyškolených spolu okolo 150 pracovníkov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a pracovníkov samosprávy. Školenia prebiehali v slovenskom aj v anglickom jazyku.