EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


7.Európsky sociálny fond/SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005-2006)

Projekt "Zvyšovanie vedomostí a zručností zamestnancov verejnej správy nevyhnutných k úspešnému rozvoju regiónov Slovenska" (ďalej "PROMISE") bol zameraný na zlepšenie zručností a posilnenie vedomostí zamestnancov verejnej správy v 12-tich mikroregiónoch Slovenska. Vzdelávanie prebiehalo v nasledovných oblastiach: tvorba a manažment projektov; štrukturálne fondy a programy EÚ; strategické plánovanie a manažment územia; vplyv EÚ na existenciu a rozvoj regiónov Slovenska; počítačové zručnosti a používanie internetu. V roku 2005 boli školení pracovníci samospráv v mikroregiónoch: Cedron, Požitavie- Širočina, Zdroje Biele Karpaty, Uhrovská dolina, Medzihorie, Pliešovská kotlina, Veľkoveské združenie. V každom mikroregióne bolo vyškolených asi 15 pracovníkov.