EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Premeny malokarpatského regiónu

Pre obyvateľov Malokarpatského regiónu i pre zberateľov historických fotografií sme v rokoch 2011 - 2012 v spolupráci s Mestským múzeom v Pezinku a Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili fotografickú súťaž Premeny malokarpatského regiónu. Realizáciu súťaže podporila Nadácia Tatra banky.

Zapojiť sa bolo možné zaslaním dvojice fotografií zobrazujúcich to isté miesto s odstupom času. Základom takejto dvojice bola staršia alebo historická fotografia, ku ktorej bolo potrebné zhotoviť totožný záber zo súčasnosti.

Cieľom súťažného zadania bolo zachytiť premeny krajiny malokarpatského regiónu prostredníctvom fotografie. Inšpiráciou pre súťažiacich boli staré zábery krajiny, vinohradov, siluety miest a obcí, námestia, ulice i detaily budov.

Prihlásené práce súťažili o hodnotné ceny. Ocenení bolo niekoľko:
- autor s najväčším počtom príspevkov;
- technicky najkvalitnejší príspevok;
- výnimočne objavný príspevok;
- grand prix.

Výsledky súťaže boli prezentované na verejne prístupnej výstave v Pezinku a otvorenie súťaže bolo spojené so slávnostným udeľovaním ocenení.

Poslaním súťaže je napomôcť zvýšiť záujem verejnosti o prostredie v ktorom žijú. Na základe porovnávania starých a súčasných záberov rovnakého miesta je možné uvedomiť si to, čo pri každodennom zhone uniká našej pozornosti. Takto je možné odhaliť detaily, ktoré už zanikli, prípadne odhaliť nové kvality a súvislosti. Výsledná galéria súťažných prác bude podnetným materiálom pre zamyslenie sa nad minulosťou a možnou budúcnosťou malokarpatského regiónu.