EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


II.fáza projektu Hodnotenie

Od 1.3. – 31.8.2019 prebiehala hodnotiaca fáza projektu.

Nadviazala na výsledky záverečného seminára k mapovaniu verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku, ktorý sa konal v marci 2018 vo Svätom Jure. V priebehu Hodnotiacej fázy sme:
(i) vypracovali štruktúru hodnotiacej správy
(ii) prezentovali sme ju na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici 17.6.2019 Foto zo stretnutia.
(iii) zbierali sme k nej pripomienky v priebehu mesiacov júl-august 2019
(iv) hodnotiacu správu odprezentujeme na pracovnom seminári pre vybraných účastníkov v Prešove v dňoch 3. – 4. 10. 2019. Program 3.10. a Pozvánka, Program na 4.10. a Pozvánka.

Prezentácie zo seminára

K.Šilhár: Potreba implementácie stratégie vzdelávania dospelých

I. Studená: H2020 Enliven projekt - Oblasti vzdelávania dospelých

M.Deneš: Aktuálne dianie v oblasti celoživotného vzdelávania

Š.Grajcár: Vízia kariérového poradenstva pre dospelých v regiónoch

L.Mojžišová: Projekt BLUESS

S. Chomová: Vzdelávanie dospelých poskytované osvetovými strediskami

M. Jendeková: Vzdelávanie dospelých v regiónoch

Fotky