EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


In-TeaM : Posilnenie pedagogických zručností učiteľov vzdelávania dospelých osvojením si inovatívnych vzdelávacích metód

                               

Academia Istropolitana Nova bola koordinátorom mobilitného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, do ktorého, okrem AINovy, bolo zapojených 8 európskych organizácií z Bulharska, Grécka, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Španielska, Talianska a Turecka zameraných na celoživotné vzdelávanie.

Projekt In-TeaM bol zameraný na osvojenie si inovatívnych metód, ktoré by po svojom zavedení do praxe mohli zvýšiť kvalitu zabezpečovania vzdelávania dospelých v daných partnerských inštitúciách.

Počas 2-ročného života projektu (August 2011 – júl 2013) partneri na 4 workshopoch (Španielsko - február 2012, Bulharsko – jún 2012, Taliansko – september 2012, Grécko – február 2013) predstavili 10 inovatívnych metód. Na základe prezentácií počas úvodného seminára vo Svätom Jure v novembri 2011 partneri vybrali najzaujímavejšie metodológie, základné informácie o každej vybranej metóde sa zaznamenali na informačné hárky a jednotlivé metódy sa nahrali a zverejnili na DVD nosiči s cieľom zabezpečiť ďalšiu disemináciu projektových výsledkov. Na záverečnom stretnutí v Turecku v júni 2013 partneri zhodnotili priebeh partnerstva a iniciovali spoluprácu v ďalších európskych projektoch.

Partneri sa dohodli na spoločnej téme všetkých predstavených metodológií – Reálie, resp. kultúra krajiny, príp. záležitosti EÚ. Prostredníctvom témy partneri vysvetlili podstatu metódy, následne ju účastníci precvičili a vyjadrili svoje hodnotenia, pripomienky a návrhy na doplnenie.

Výslednými produktmi partnerstva sú projektová webová stránka www.inteam-project.eu, ktorá bude aj naďalej verejne prístupná ešte minimálne 2 roky po ukončení projektu a DVD nosič s nahranými metódami, informačnými hárkami a fotografiami zo stretnutí.

Cieľ partnerstva bol splnený - všetci partneri buď už začali alebo v blízkej budúcnosti začnú využívať predstavené metódy alebo ich kombinácie vo svojej praxi, niektorí dokonca plánujú zorganizovať workshop, kde chcú niektoré z uvedených metód predstaviť a precvičiť.