EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Konzultácie


Dnes je 2. apríl 2020, meniny má Zita

Inštitúcie a právo EÚ

Odborní pracovníci v oblasti európskej integrácie poskytujú konzultácie v oblasti európskych záležitostí, najmä o fungovaní inštitúcií EÚ, o rozhodovacích procesoch v EÚ, o právnom systéme EÚ a povinnostiach členských štátov. Veľký záujem je o informácie týkajúce sa finančnej pomoci z štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Osobitný okruh tvoria konzultácie o pracovných možnostiach v inštitúciách EÚ, o pracovných stážach, o vypísaných konkurzoch a priebehu prijímania zamestnancov, taktiež o pracovných podmienkach zamestnancov európskych inštitúcií.

Pracovníčky Mgr. Marta Jendeková, MA a Mgr. Kata Cigánová sú členkami Team Europe, dobrovoľnej skupiny odborníkov - konzultantov organizovaných Európskou Komisiou.

Odborní pracovníci oblasti európskej integrácie zabezpečia na požiadanie konzultácie so zahraničnými expertmi v špecializovaných aktuálnych oblastiach problematiky EÚ, ako je e-vláda, komitológia a i.