EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy

Čerstvo obnovený Art hotel KAŠTIEĽ v Tomášove bol 20. septembra 2011 dejiskom konferencie o kaštieľoch a kúriách Bratislavskej župy. V bohatom programe odznelo 16 príspevkov a podnetným osviežením bola i exkurzia po interiéroch kaštieľa – art hotela v Tomášove.

Odborné príspevky boli rozdelené do troch blokov tvoriacich tematické celky. Prvý blok predstavoval úvod do témy, kde zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja – podpredsedníčka PhDr. Gabriella Németh a predseda kultúrnej komisie Mgr. Ladislav Snopko vo svojich príhovoroch zadefinovali poslanie konferencie.

Odzneli tu príspevky mapujúce vývoj, obnovu a využívanie kaštieľov a kúrií, stav poznania a tiež úvaha o postavení kaštieľov v kultúrnej krajine ilustrovaná konkrétnymi príkladmi. Predstavené boli i projekty cezhraničnej spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska – RECOM SK AT a PALTOUR, ktoré sa týkajú možností obnovy a využívania hmotných kultúrnych pamiatok.

Druhý blok bol tematicky zameraný na oblasť malokarpatského regiónu a na Senecko. Príspevky sa venovali územiam jednak plošne (kaštiele a kúrie Pezinského kraja, Senecka), jednak podrobnejšie pri niektorých vybraných objektoch (kaštieľ v Modre, Malinove a Tomášove).

Tretí blok sa venoval oblasti Záhoria a Bratislavy, kde boli okrem iného podrobnejšie predstavené kaštiele v Stupave a Malackách.

Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva v spolupráci s odbornými inštitúciami: Academia Istropolitana Nova zo Svätého Jura, Krajský pamiatkový úrad v Bratislave a Mestský ústav obnovy pamiatok v Bratislave. Konferencia bola čiastočne podporená z prostriedkov projektu cezhraničnej spolupráce RECOM SK AT.

Výstupom z konferencie je nepredajná publikácia pripravená k 10. výročiu Bratislavského samosprávneho kraja, prezentujúca kaštiele a kúrie na území kraja, ktorá tieto významné pamiatky staviteľstva priblíži nielen odborníkom, ale i širokej verejnosti.

Program konferencie

Zborník z konferencie: