EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR


Komunitné aktivity AINovy

OZ POTVOR

Od roku 2009 uskutočňuje AINova v rámci širšie koncipovaného projektu PARTNERI PRE DEDIČSTVO aktivity s cieľom podporiť záujem verejnosti o zachované prírodné a kultúrne hodnoty Svätého Jura, jeho širšieho okolia a celého malokarpatského regiónu.

Vďaka grantu Nadácie Tatra banky a dlhodobej podpore Prvej stavebnej sporiteľne mohli byť v súčinnosti s aktívnymi obyvateľmi regiónu vyvinuté a uskutočnené atraktívne programy oslovujúce predovšetkým deti a mládež (ale aj ich rodičov) malokarpatského regiónu, zamerané na miestnu a regionálnu históriu, architektúru i prírodu.

Takto vznikli napríklad: Detský náučný chodník vo Svätom Jure, dobrodružno–poznávacie hry “Zachránime dráčika?“, Stratený poklad škriatka Silvána, o Tureckej studničke či rôzne interaktívne vzdelávacie programy pre deti a školskú mládež Tu je moje miesto a mnoho ďalších zaujímavých a nadväzujúcich aktivít.

V roku 2012 z iniciatívy Mgr. arch. L. Marušicovej a Ing. arch. Barbory Vorlíčkovej, ktoré na príprave týchto aktivít s AINovou spolupracovali, vzniklo občianske združenie POTVOR, ktoré okrem spomínaných vzdelávacích programov realizuje v priestoroch AINovy Popoludňajší klub POTVOR, zameraný na podporu a rozvíjanie tvorivých a remeselných zručností detí.