EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Konzervácia ruinálnej architektúry

Aplikovaný výskum o nízkorozpočtových technikách a technológiách konzervácie ruinálnej architektúry naďalej pokračuje v rámci dlhodobého projektu záchrany ruiny stredovekého Uhroveckého hradu. Lídrom projektu je Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva v spolupráci so Stavebnou fakultou STU a AINovou.

Konzervácia Uhroveckého hradu
Aplikovaný výskum o nízkorozpočtových technikách a technológiách konzervácie ruinálnej architektúry naďalej pokračuje v rámci dlhodobého projektu záchrany zrúcaniny stredovekého hradu Uhrovec. Lídrom projektu je Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva v spolupráci s AINovou.

Hlavným cieľom projektu je zastaviť deštrukciu mimoriadne hodnotných zvyškov stredovekého hradu. Projekt má ambíciu svojou odbornou a organizačnou kvalitou slúžiť ako dobrý príklad využívania nízkorozpočtových technológií, založených na tradičných stavebných technikách.

Hoci vlastná fyzická záchrana objektu je podstatou projektu, dôležitý je proces, ktorým sa uskutočňuje. Autori a realizátori projektu dbajú nielen na jeho odbornú kvalifikovanosť (príprava a realizácia záchranných prác má ambíciu prepojiť prax s výskumom a vzdelávaním a prispieť k prehĺbeniu poznania o metodických, technických, organizačných a finančných aspektoch konzervácie hradných ruín), ale snažia sa aj o širšie zapojenie projektu záchrany hradu do kontextu regionálneho rozvoja.

Špecifickým aspektom realizácie záchranných prác je široké zapojenie dobrovoľníkov a ich osobnú zaangažovanosť. Projekt poskytuje inšpiráciu a pozitívny príklad pre iné podobné projekty.

http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=301269&det=4&sec=1