EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Konzultácie a poradenstvo

V oblasti prípravy a riadenia projektov ponúka AINova okrem školení aj konzultačné služby. Môžeme Vám poradiť pri formulácii prvotnej myšlienky projektu čo by ste chceli, resp. čo by bolo potrebné robiť, cez prípravu projektového spisu až po podanie žiadosti RO. V prípade schválenia žiadosti o NFP Vám môžeme poradiť aj pri správnej implementácii, monitorovaní a hodnotení priebehu a výsledkov projektu.

Poradíme Vám:
• Ako sa orientovať v možnostiach získavania finančných zdrojov pre vaše projektové nápady
• Čo si je potrebné všímať a načo sa zamerať pri rozhodovaní o vhodnej „výzve“ pre riešenie vášho problému
• Ako a kde získať potrebné informácie o fondoch EÚ, prípadne iných fondoch
• Ako a kde nájsť vhodných partnerov do projektu
• Čo od vás požadujú pravidlá výzvy
• Ako si správne urobiť analýzu problémov a zadefinovať reálne ciele, ktoré chcete dosiahnuť
• Ako sa správne rozhodnúť, ktoré z cieľov budete riešiť v projekte
• Ako zostaviť plán aktivít a časový harmonogram aktivít
• Ako zostaviť rozpočet pre naplnenie cieľov
• Ako kompletne zostaviť projektovú prihlášku s prílohami
• Ako úspešne implementovať a riadiť projekt
• Ako zabezpečiť udržateľnosť projektu do budúcnosti

Materiály:
Poskytneme vám prehľad dostupných informácií na webových stránkach.
Zoznam odbornej literatúry.

Cena: 20 EUR/1 hodinu konzultácií