EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Kritériá hodnotenia škôl

Hodnotiace kritériá pre získanie titulu “Ambasádorská škola Európskeho parlamentu”

Dotazník na kontrolu plnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazateľov pre senior ambasádorov a ambasádorky škôl uchádzajúcich sa o titul Ambasádorská škola EP.

Dotazník pre junior ambasádorov a ambasádorky

Kvantitatívne
• Počet senior / junior ambasádorov a ambasádoriek
• Počet aktivít (a) aktivity na pôde školy; b) aktivity mimo školy; c) súvisiace projekty)
• Počet zapojených osôb konkrétnej školy (učiteliek, učiteľov, žiačok, žiakov, iných zamestnancov a zamestnankýň, rodičov)
• Počet zapojených osôb/externých subjektov: miestna štátna správa, zriaďovateľ, mimovládky, vysoké školy a pod.)
• Počet účastníkov a účastníkov na verejných aktivitách
• Spolupráca s inými školami (počet partnerstiev a realizovaných aktivít v rámci partnerstiev); a) EPAS školy, b) iné školy
• Počet statusov a komentárov na sociálnych sieťach

Kvalitatívne
• Rôznorodosť typov aktivít
• Originalita, nápaditosť aktivít
• Obsahová kvalita a aktuálnosť informácií, materiálov
• Dostupnosť informácií (umiestnenie, propagácia)
• Iniciatíva, samostatnosť žiačok a žiakov
• Statusy a komentáre na sociálnych sieťach
• Fotodokumentácia aktivít
* Krátke prezentačné video o škole a činnosti EPAS tímu

Administratívne
• Kvalita komunikácie s manažérmi projektu (dostupnosť, pravidelnosť)
• Spolupráca počas návštevy školy
• Získanie minimálne jednej strednej školy vo vašom okolí, pre účasť v ďalšom ročníku programu