EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo

Konferencia v rámci DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2010

Nebuďme ľuďmi bez koreňov
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Academia Istropolitana Nova (AINova) zorganizovali 14.9.2010 v Častej-Papierničke konferenciu v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pod názvom Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo. Hovorila o nemoderných, ale veľmi potrebných pojmoch, ako je hrdosť na svoje korene a lokálpatriotizmus.

Program konferencie

Malokarpatský a podunajský región ako súčasť územia bratislavského kraja, ktorému bola konferencia venovaná, sa krajinou, kultúrnymi pamiatkami i vinohradníctvom a vinárstvom podobá časti susedného Rakúska, odkiaľ sa na konferencii zúčastnili dvaja hostia, manažér lokality Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva Michael Schimek a Walter Persché, bývalý riaditeľ Rakúskeho kultúrneho fora v Bratislave. Neporovnávali naše regióny, hovorili však o možnostiach, ktoré môže využiť aj naša strana. Ide o cielenú ochranu prírody i za cenu konfliktov so stavebníkmi, budovanie náučných chodníkov, organizovanie špeciálnych projektov ľudového a profesionálneho umenia, podporu súkromnej produkcii vysokokvalitného vína s využitím fondov Európskej únie.

Slovenský pendant aktivít rakúskej strany u nás predstavuje o.i. nezisková organizácia AINova, sídliaca vo svätom Jure, ktorá bola spoluorganizátorom konferencie. AINova poskytuje vzdelávanie, konzultačné služby a v neposlednom rade sa venuje ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva. Za štrnásťročné obdobie svojej existencie vyprofilovala podnetný projekt Partneri pre dedičstvo. V spolupráci s mestom Svätý Jur vybudovala Informačné centrum pre mesto a malokarpatský región. Zorganizovala výstavu Spoločné dedičstvo, fotografie rakúskej architektky Evy Hody, ktorá poukazuje na podobnosť našej a susediacich krajín, súťaž o príkladne obnovený historický objekt, výsledkom jej práce je prebiehajúca fotografická súťaž, krátkometrážny dokument Budúcnosť minulosti – Je čo a pre koho zachovať?, a v spolupráci s miestnou základnou a umeleckou školu zrealizovala neobvyklý Svätojurský náučný chodník, o ktorý sa starajú aj žiaci. 

Zmyslom konferencie nebolo nariekať nad krízou a nedostatkom financií na obnovu historických a kultúrnych pamiatok v malokarpatskom a podunajskom regióne. O finančné príspevky možno požiadať vždy, granty z európskych fondov sú určené práve aj na takéto ciele. Konferencia vďaka živým príspevkom účastníkov poukázala na to, že riešenie otázky vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu je v motivovaní a prístupe ľudí k nemu. Ak ich samospráva dokáže pritiahnuť k miestnym činnostiam a zaujať obnovou minulosti, stanú sa lokálpatriotmi. Ak ich to však nezaujme, budú oni i ich deti iba ľuďmi bez koreňov.
Ľuba Kukučková