EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Kultúrne dedičstvo

V oblasti Ochrany a rozvoj kultúrneho dedičstva (BHCD) sa AINova v poslednom období venuje najmä príprave dlhodobých projektov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách stavebného kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny. Aktivity oddelenia sú úzko naviazané na témy urbanizácie, gescie územia a strategického plánovania (viď. tiež sekcia Miestny rozvoj a Strategické plánovanie).

Za interdisciplinárne vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva získala AINova prestížne európske ocenenie Európskej únie a Europy Nostry za kultúrne dedičstvo v roku 2009. viac...

Dokument na stiahnutie