EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Publikácie


Dnes je 1. apríl 2020, meniny má Hugo

Publikácie z oblasti kultúrneho dedičstva

Škola tradičných stavebných remesiel
Žurnál o obnove centra mesta Svätý Jur

Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky
na ľavom brehu Dunaja

Zborník z konferencie 2018

Tradícia keramiky v Bratislavskej župe
a možnosti jej kreatívnej reflexie

Zborník z konferencie 2017

Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe                                    Zborník z konferencie 201

Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe     Zborník z konferencie 2015

Škola remesiel
Tradičné stavebné remeslá
Obnova historických drevených brán

Manažment plán lokality Svetového dedičstva 2013 - 2020
HISTORICKÉ JADRO MESTA BARDEJOV - slovenská verzia

Management plan of the World Heritage Site 2013 - 2020
HISTORIC CENTER OF THE TOWN OF BARDEJOV - English Version

Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy
Zborník z konferencie 2013

Dejiny bývania v Bratislavskej župe
Zborník z konferencie 2012

Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy
Zborník z konferencie 2011

Zaostrené na kultúrne dedičstvo
Zborník z odborného seminára

Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo
Zborník z konferencie 2010

PRÍRUČKA MANAŽMENTU
lokalít svetového kultúrneho dedičstva