EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Kurz Manažment lokalít Svetového dedičstva

V spolupráci s Pamiatkovým úradom SR boli zostavené osnovy nového vzdelávacieho kurzu v rozsahu 100 vyučovacích hodín. Kurz reaguje na aktuálnu potrebu vypracovať plány manažmentu jednotlivých lokalít zapísaných v zozname Svetového dedičstva. Lektorský tím je zložený z renomovaných domácich aj zahraničných expertov. Vzdelávanie je určené predstaviteľom miestnych samospráv, ale tiež iným aktérom verejného aj súkromného sektora dôležitým pri rozvoji danej lokality. Pri tvorbe osnov boli využité dlhoročné skúsenosti AINovy z oblasti strategického plánovania miestneho rozvoja. Projekt podporil Fond PSS, a.s. a Ministerstvo kultúry SR. viac...