EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Kurzy pre štátnu správu a samosprávu

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy v oblasti európskych záležitostí tvoria základný balík vzdelávacích aktivít organizovaných odbornými pracovníkmi oddelenia. Doteraz sa našich školení zúčastnili zamestnanci prakticky všetkých ÚOŠS. V ostatnom období sme intenzívnejšie spolupracovali s MDPT SR, MPSVaR SR a MŽP SR.
Odborné semináre sa pripravujú na základe požiadavky ÚŠS alebo vychádzajú z iniciatívy pracovníkov podľa aktuálnych tém EÚ.

V súčasnosti sú pripravené semináre na nasledujúce témy:

Príprava na predsedníctvo SR v Rade Európskej únie
Inštitúcie EÚ a ich úloha v rozhodovacom procese – situácia po Lisabone
Európska komisia po Lisabone
Dokumenty EÚ
Európska integrácia – E-learningový kurz
Rozhodovanie a efektívne vyjednávanie v EÚ – tréning

POZÝVAME NA SPOLOČNÉ SEMINÁRE s EIPA:

Stručný popis seminárov

Právo EÚ a jeho právne nástroje: Systém delegovaných a vykonávacích aktov, 10.-11. november 2015. Podrobný program

Konanie o porušení povinnosti (infringement): Praktický sprievodca, 12.-13. november 2015. Podrobný program