EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Learning Global through Local

KVÍZ O ŠÚRE: Nové kolo !

Keď si si prečítal(a) Šúrsky žurnál a chceš sa zúčastniť kvízu a žrebovania o zopár vecných cien - vyplň kvíz a pošli nám ho ako word doc na adresu es@ainova.sk do 2.07.2019. Do správy uveď svoje meno, emailovú adresu, vek a školu, ktorú navštevuješ. Výsledky žrebovania uverejníme 10.7.2019 na tejto stránke.

ŽREBOVANIE - výsledky 1. kola kvízu

Podvečer 20.12.2017 sme vyžrebovali 10 mien spomedzi 45 odpovedí na kvízové otázky. Keďže výslovnou podmienkou účasti na losovaní nebola správnosť odpovedí, losovali sme zo všetkých, čo nám odpovede zaslali. Radi by sme však vyzdvihli tých, čo odpovedali na všetky otázka správne, a tak sme sa dostali k dvom skupinám, ktorých chceme odmeniť za ich snahu :)

Vylosovaní výhercovia:                        

Tí, čo odpovedali na všetky otázky

správne:
Filip Jančík Hana Bahnová
Hana Bahnová Filip Jančík
Laura Šefčíková Karolína Risherová
Lukáš Kapusta Veronika Basivova
Majko Barok Dávid Čičmanec
Tatiana Martvoňová Kristián Andraščík
Sofia Fidesová Maxim Srna
Braňo Podhorský Rebeka Režná
Anna Valíčková Patrik Volf
Patrik Volf Robert Katona

Tamara Juráková

Matúš Lukáč

Ceny sú prichystané u nás v AINove - Infocentre na Prostrednej 64, Sv. Jur, budeme radi, keď si ich prídete vyzdvihnúť štvrtok-piatok 21.-22.12.2017 počas dňa do 17.00 hod. Ak nestihnete, počkajú Vás tu po 8.1.2018 :)

Želáme krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku!

Vydali sme Šúrsky žurnál!

AINova ho pripravila s cieľom vyzdvihnúť tému udržateľného rozvoja, zdôrazniť prečo je táto téma dôležitá a ako ovplyvňuje náš každodenný život. Aktivity AINovy smerujú k zintenzívneniu spolupráce miestnej samosprávy, občanov a organizácií pri hľadaní riešení rôznych problémov na miestnej úrovni.
Aj Šúr je miesto, ktoré potrebuje starostlivosť z viacerých strán, od odborníkov, miestnej samosprávy, aj od verejnosti. Prvým krokom, aby sme vedeli doceniť význam Šúru je získať o ňom čo najviac informácie. Vieme, prečo je Šúr vyhlásený za prírodnú rezerváciu? Prečo je zaradený aj do zoznamu chránených území podľa medzinárodných dohôd, aj dohôd EÚ? A načo nám môže slúžiť taká mokraď, ako je Šúr? Viac sa dočítate v Šúrskom žurnáli.
Obyvatelia Svätého Jura ho dostanú ako prílohu decembrového vydania Svätojurských ohlasov.

KVÍZ O ŠÚRE:  Posúvame termín uzávierky a žrebovania!

Keď si si prečítal Šúrsky žurnál, si žiak alebo študent  a chceš sa zúčastniť kvízu a žrebovania o 12 vecných cien - vyplň kvíz a pošli nám ho ako word doc na adresu es@ainova.sk do 20.12.2017, do poludnia 12.00 hod. Do správy uveď svoje meno, emailovú adresu, vek a školu, ktorú navštevuješ. Výsledky žrebovania uverejníme 21.12.2017 na tejto stránke.

Chcete vedieť viac o rastlinstve a živočíšstve v Šúre? V Šúrskom sprievodcovi nájdete ďalšie informácie

Materiály z konferencie AGENDA 2030 - čo to znamená pre mestá a obce? Viac...

Cieľom projektu Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch je zvýšenie povedomia verejnosti o otázkach trvalej udržateľnosti s dôrazom na klimatické zmeny. Na globálnej úrovni pracujeme s dokumentom OSN Agenda 2030, ktorý obsahuje ciele udržateľného rozvoja. Ako konkrétny príklad sme si vybrali prírodnú rezerváciu Šúr, ktorá sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur.

AINova aj týmto projektom rozvíja tému vzdelávania k trvalej udržateľnosti (nadväzujúc najmä na projekt ESchool4S) a vzdelávania ku globálnemu občianstvu. Oba koncepty smerujú k prehĺbeniu hodnotovej výchovy a radi by sme prispeli k ich preniknutiu do všetkých fáz celoživotného učenia sa.

Projekt sa realizuje v období júl - september 2017.

Medzi hlavné aktivity patria:

- vzdelávacie a osvetové aktivity pre deti o rezervácii Šúr

- nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi organizáciami, ktoré sa o Šúr zaujímajú

- informačná kampaň o trvalej udržateľnosti

- záverečné podujatie

Pozvánka na prvú expedíciu do Šúru - 3.8.2017 !

Projekt Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch realizujeme v rámci projektu Ladder  (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness), ktorý je podporený v rámci EuropeAid Program a koordinuje ho organizácia ALDA so sídlom v Bruseli. Projekt je zameraný na posilnenie aktivít asociácií a združení samospráv v oblasti rozvojového vzdelávania a zvýšenia povedomia verejnosti o politikách EÚ v oblasti DEAR (Development Education and Awareness Raising) a ich spolupráce s občianskou spoločnosťou. Slovenský partner v projekte Ladder je Únia miest Slovenska.