EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Learning Global through Local

Materiály z konferencie AGENDA 2030 - čo to znamená pre mestá a obce? Viac...

Cieľom projektu Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch je zvýšenie povedomia verejnosti o otázkach trvalej udržateľnosti s dôrazom na klimatické zmeny. Na globálnej úrovni pracujeme s dokumentom OSN Agenda 2030, ktorý obsahuje ciele udržateľného rozvoja. Ako konkrétny príklad sme si vybrali prírodnú rezerváciu Šúr, ktorá sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur.

AINova aj týmto projektom rozvíja tému vzdelávania k trvalej udržateľnosti (nadväzujúc najmä na projekt ESchool4S) a vzdelávania ku globálnemu občianstvu. Oba koncepty smerujú k prehĺbeniu hodnotovej výchovy a radi by sme prispeli k ich preniknutiu do všetkých fáz celoživotného učenia sa.

Projekt sa realizuje v období júl - september 2017.

Medzi hlavné aktivity patria:

- vzdelávacie a osvetové aktivity pre deti o rezervácii Šúr

- nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi organizáciami, ktoré sa o Šúr zaujímajú

- informačná kampaň o trvalej udržateľnosti

- záverečné podujatie

Pozvánka na prvú expedíciu do Šúru - 3.8.2017 !

Projekt Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch realizujeme v rámci projektu Ladder  (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness), ktorý je podporený v rámci EuropeAid Program a koordinuje ho organizácia ALDA so sídlom v Bruseli. Projekt je zameraný na posilnenie aktivít asociácií a združení samospráv v oblasti rozvojového vzdelávania a zvýšenia povedomia verejnosti o politikách EÚ v oblasti DEAR (Development Education and Awareness Raising) a ich spolupráce s občianskou spoločnosťou. Slovenský partner v projekte Ladder je Únia miest Slovenska.