EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva

Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstvaSpišský hrad
a pamiatky okolia

Pracovná skupina ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva bola oslovené mestom Spišské Podhradie v roku 2008 riadiť proces spracovania manažment plánu lokality. Pri spracovaní plánu bola odskúšaná metodika participatívneho plánovania. V spolupráci s mestom Spišské Podhradie bola vytvorená pracovná skupina kľúčových aktérov - zástupcov širokého spektra miestnej komunity, ktorá na pravidelných stretnutiach diskutovala o vybraných problémových okruhoch. Na základe týchto stretnutí boli formulované dlhodobé a krátkodobé ciele a prioritné odporúčania. Cieľom manažment plánu bolo identifikovať potenciál a ohrozenia lokality, stanoviť žiadaný stav
v oblasti stavebných pamiatok, prírodných kvalít a sociálneho prostredia, tak aby boli pre ďalšie generácie zachované hodnoty, pre ktoré bola lokalita zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Proces tvorby manažment plánu bol úspešne zavŕšený v marci 2008 prezentáciou záverečnej správy.