EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Miestny rozvoj a strategické plánovanie

Dôležitou oblasťou aktivít AINovy sú konzultačné služby, spomedzi ktorých k najvýznamnejším patrí: Strategické plánovanie - odborná pomoc pri strategickom plánovaní miestneho rozvoja viacerých slovenských miest (2001-dodnes).

AINova ponúka konzultačné služby v oblasti strategického plánovania v spolupráci s českou konzultačnou firmou Berman Group, s.r.o., ktorá sa zameriava na poskytovanie celej škály ekonomických služieb mestám, regiónom a verejným organizáciám.

V nadväznosti na konzultačné služby sa AINova venuje i vzdelávacím aktivitám priamo súvisiacim s touto témou: Strategické plánovanie a manažment územia, kurz v rámci vzdelávania administratívy k rozvoju bratislavského regiónu a Strategické plánovanie, tvorba
a budovanie partnerstiev
, kurz v rámci zvyšovania vedomostí a zručností zamestnancov verejnej správy nevyhnutných k úspešnému rozvoju regiónov Slovenska. Odborný know-how v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva AINova odovzdáva aj v rámci kurzu Manažment lokalít Svetového dedičstva na území SR.