EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Modernizácia vzdelávania v Moldavsku

Modernizácia vzdelávania v Moldavsku – príprava pedagógov a študentov na metodológiu e-learningu rozširuje prístup k flexibilnému vzdelávaniu

Cieľom 2-ročného projektu “Modernizácia vzdelávania v Moldavsku”, realizovaného s finančnou podporou programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid bola podpora reforiem v školstve a zlepšenie prístupu k vzdelávaniu prostredkovaním metodológie e-learningu ako formy flexibilného vzdelávania. Realizátorom projektu bola Academia Istropolitana Nova, občianske združenie zapojené do celoživotného vzdelávania od roku 1996 v úzkej spolupráci so svojím moldavským partnerom - Inštitútom pre pre verejnú politiku.

V rámci projektu sa uskutočnili 2 tréningy trénerov a workshop na Slovensku vo Svätom Jure a konferencia v moldavskom Kišiňove. Počas dvoch tréningov konaných v máji 2012 a januári 2013 bolo vyškolených 30 moldavských stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, metodikov a odborníkov z ministerstva školstva v tvorbe, riadení a tútorovaní e-learningových kurzov.
Výstupom z tréningov sú 2 manuály “Príručka e-vzdelávania” – technicky a metodologicky zameraná publikácia s dôrazom na predstavenie systému Moodle a príručka “Interaktívne nástroje e-learningu” obsahujúca praktické informácie, rady a príklady metód využiteľných v online kurzoch. Obe tlačené príručky boli distribuované v rumunskom jazyku.
Na druhú príručku priamo nadväzoval workshop konaný v auguste 2013, ktorého účelom bolo vyškoliť 9 učiteľov z Moldavska vo využívaní interaktívnych metód a zároveň získať ich komentáre a návrhy, ktoré by skvalitnili príručku z obsahovej aj formálnej stránky.

V apríli 2013 sa v moldavskom Kišiňove konala medzinárodná konferencia “E-learning vo vzdelávacej agende EÚ – prípad Slovenska a Moldavska”, na ktorej sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov. Jej cieľom bola výmena skúseností slovenských a moldavských expertov v oblasti vzdelávania s dôrazom na e-learning v rámci európskych záležitostí. Výsledkom konferencie je elektronický zborník 9 konferenčných príspevkov v rumunskom a anglickom jazyku.

Projekt sa skončil v polovici septembra 2013, ale projektoví partneri dúfajú, že vďaka dosiahnutým výsledkom bude jeho využiteľnosť zachovaná ešte niekoľko rokov po jeho zavŕšení.

Tento projekt bol realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky
(september 2011 – september 2013)