EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Tu je moje miesto – náučno-interaktívne programy pre deti a mládež

Projekt má zámer prostredníctvom atraktívneho a netradičného programu získať pozornosť detí a zoznamovať ich s kultúrnym a prírodným dedičstvom malokarpatskej oblasti, hlavne s mestom Svätý Jur a jeho najbližším okolím.

Jeho cieľom je pomôcť deťom spoznávať mesto a región v ktorom žijú, jeho architektúru, tradície, príbehy, ktoré sa s ním spájajú a tiež krajinu okolo mesta, ktorá Jur dotvára a jeho obyvateľom dávala obživu.

Všetky vzdelávacie aktivity sú prepojené rôznymi typmi hier, príbehmi, tvorivými činnosťami a sprevádzané rozprávkovými postavičkami prepojenými na mesto a región. Všetko, čo sa deti dozvedia, budú zároveň vidieť aj v realite.

Program je zameraný na zoznamovanie detí s kultúrnym a prírodným dedičstvom malokarpatskej oblasti, predovšetkým na mesto Svätý Jur a jeho najbližšie okolie i krajinu spojenú
s vinohradníctvom.

Celý vzdelávací projekt je koncipovaný ako kontinuálne vzdelávanie od mladšieho predškolského veku po najvyššie ročníky základných škôl. Je vhodné, aby sa deti oboznamovali s prostredím postupne, mohli prirodzene nadväzovať na predchádzajúce skúsenosti a poznatky. Jednotlivé programy sú variabilné, čo sa týka dĺžky trvania, náročnosti, rozsahu získaných vedomostí, počtu aktivít.

Programy sú pripravované pre rôzne vekové skupiny detí nasledovne:

Programy určené deťom predškolského veku
Mesto, kde je moje miesto - programy pre materské školy

Program určený pre deti 1. stupňa základných škôl, detské centrá, tábory, školské výlety...

Tu je moje miesto I - vzdelávací program 
Svätojurské dobrodružstvá – zážitkovo- poznávacie programy

Program určený deťom 2. stupňa základných škôl
Tu je moje miesto II - vzdelávací program