EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Úvodná stránka


Dnes je 19. január 2020, meniny má Drahomíra

Kedy je človek digitálne zručný? Tlačová správa

 

Na záver európskeho projektu AXESS - Získať kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu súdržnosť podporeného z európskeho programu Erasmus+, zorganizovala AINova 28.10.2019 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave informačný seminár o výstupoch projektu.
Výsledkom projektu je online vzdelávacia platforma prístupná na stránke www.axesslearning.eu všetkým záujemcov o kurzy rozvíjajúce digitálne zručnosti a s ich pomocou aj občianske a spoločenské kompetencie.
Digitálne zručnosti otvárajú občanom dvere na trh práce. Projekt sa orientuje najmä na ženy, ktoré vstupujú do zamestnania po dlhšej prestávke a potrebujú posilniť svoje zručnosti vo využívaní digitálnych technológií v praxi. Projekt ponúka 10 modulov, ktoré sú voľne prístupné v textovej podobe, sú doplnené linkami a videami a obohatené o odborný slovník a bibliografiu k danej téme. Samoštúdium na platforme podporuje príručka a pracovný zošit.
Partnermi pri diseminácii vzdelávacích výstupov bola Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD), Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), ktorých členovia môžu šíriť informáciu o využiteľnosti platformy v knižniciach a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI), ktoré poskytlo na podujatie svoju počítačovú miestnosť.

Viac informácii k podujatiu a kurzom digitálnych zručností.

Pridané:: 29.10.2019