EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Od roku 2010 organizuje AINova každoročne súťaž o príkladne obnovenú stavbu, prvé tri roky v rámci Malokarpatského regiónu, počínajúc rokom 2013 v celom Bratislavskom kraji.

Vzhľad Bratislavského regiónu je vytváraný nielen odborníkmi, ale najmä jeho obyvateľmi. Každý jednotlivec prispieva svojim dielom k celkovému obrazu, je spoluzodpovedný za vzhľad svojho bydliska. Či už stavbou nového domu alebo obnovou existujúcej tradičnej stavby, vždy spolupretvára aj životné prostredie ostatných.

Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti. Uvedené projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu.

Nominované projekty obnovy sú jednak hodnotené odbornou porotou, jednak sú uverejňované na web stránke www.ainova.sk/ocenenie, kde verejnosť môže vždy na jeseň hlasovať za favorizovaný objekt.


Podrobnejšie informácie o súťaži a spôsobe nominácie

Galéria projektov obnovy 2015

Katalóg k súťaži v roku 2015

Katalóg k súťaži v roku 2014

Napísali o nás

Súťaž realizuje AINova vo Svätom Jure v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne a spoločnosti Baumit

                                    

Kontakt:
Ing. arch. Michal Škrovina
E-mail: michal.skrovina(at)ainova.sk, bhcd(at)ainova.sk
Tel: 02/4497 0451 až 453

Helena Bakaljarová
E-mail: hela.bakaljarova(at)ainova.sk, bhcd(at)ainova.sk
Tel: 0903/242 448