EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Výskum


Aplikovaný výskum v oblasti historického stavebného fondu

V akademickom roku 2005/2006 boli udelené tri štipendiá na aplikovaný výskum. Vďaka podpore z Fondu PSS, a.s. bolo jedno štipendium udelené absolventke AINovy a dve štipendiá mladým odborníkom zo spolupracujúcich inštitúcií - z Pamiatkového úradu SR a Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Výskumné práce sa venovali nasledujúcim témam: Správa historického stavebného fondu s dôrazom na bratislavské bytové domy 1. polovice 20. storočia; Historické krovy a ich adaptácia na využitie podkroví v pamiatkovej rezervácii Svätý Jur; Manažment miestnych zdrojov - prípadová štúdia Svätý Jur. Oddelenie plánuje pokračovať v podpore rozvoja odborných kapacít na Slovensku, prepájaním vzdelávacieho procesu s riešením aktuálnych problémov z praxe.