EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Obnova historickej brány vo Svätom Jure

  

Predovšetkým vďaka grantu z Nadácie EPH mohla AINova v centre mesta Svätý Jur obnoviť ďalšiu, už tretiu historickú drevenú bránu tradičného vinohradníckeho domu.

Obnova prebiehala v rámci školenia o technikách obnovy historických drevených brán a nadviazala tak na školenia obnovy brán realizované v roku 2014. Aj tohtoročná obnova prebiehala v úzkej súčinnosti s externými odborníkmi a pracovníkmi z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

Pri obnove boli použité nátery na báze ľanového oleja, s ktorými má AINova dobré skúsenosti z predchádzajúcich školení, zameraných na obnovu drevených brán.

Brána tak vhodne dotvorila nedávno obnovenú fasádu, realizovanú prostredníctvom tradičných vápenných technológií. Táto bola financovaná najmä Mestom Svätý Jur a Úradom BSK.

Viac fotografií o postupe obnovy nájdete TU