EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Správa bytového fondu


Vzdelávací program Správa bytového fondu na Slovensku

   Partnerom projektu je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.     

Obsah vzdelávacieho programu Správa bytového fondu na Slovensku bol zostavený v spolupráci s jeho budúcimi odberateľmi, najmä so združením mestských a súkromných správcovských spoločností (ZBHS), so zväzom bytových družstiev (SZBD) a tiež so združením spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB).

Garantom programu je Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR).

Vzdelávací program reflektuje aj nedávno prijatý zákon o podmienkach správy bytových domov z dielne MDVRR SR. 

Školenie má rozsah 90 vyučovacích hodín a prebieha v 3-dňových sústredeniach. 

Obsah vzdelávacieho programu:

1. tematický blok: PRÁVNE ASPEKTY SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV 

2. tematický blok: ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE SPRÁVY

3. tematický blok: ZÁKLADNÉ ODBORNÉ A TECHNICKÉ ZNALOSTI SPRÁVCU 

4. tematický blok: FINANČNÝ MANAŽMENT

5. tematický blok: SOCIÁLNY MANAŽMENT 

6. tematický blok: MANAŽMENT KVALITY