EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva

V oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva, miestneho rozvoja sa v poslednom období odborní pracovníci venujú najmä príprave dlhodobých projektov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách stavebného kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny. Aktivity pracovníkov sú úzko naviazané na témy urbanizácie, gescie územia a strategického plánovania (viď. tiež sekcia Miestny rozvoj a Strategické plánovanie, Komunitné aktivity).