EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Pamiatky môjho domova v kontexte bývania

V poradí tretia konferencia usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012.

Celodenná konferencia, určená odbornej verejnosti a zástupcom miest a obcí bratislavského kraja, sa uskutočnila 19. septembra 2012 v Jazdiarni Hradu Červený Kameň. Konferencie sa zúčastnilo do sto účastníkov a odznelo na nej 10 odborných príspevkov, predstavujúcich vývoj kultúry bývania, či už mešťanov, roľníkov, vinohradníkov na území Bratislavskej župy.

Príspevky boli publikované tiež v knižnej podobe a tak poskytujú náhľad do histórie bývania v bratislavskej župe.

Program konferencie