EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Konferencia o urbánnej obnove v Sopotoch

Sociálne a demografické zmeny, prebiehajúce v súčasnosti v stredoeurópskych mestách, vytvárajú veľký tlak na adaptáciu bytového fondu. Trendy ako starnutie obyvateľstva, pokles počtu obyvateľov, migrácia, zmeny v štruktúre domácností, nový životný štýl, rast chudoby, ale aj rastúci záujem o otázky ochrany životného prostredia, vyvolávajú potreby zmien v oblasti bytového fondu. Tieto skutočnosti sú výzvou pre mestá i vlastníkov bytov a bytových domov, keďže väčšina bytového fondu v štátoch strednej Európy je v rukách jednotlivých súkromných vlastníkov, ktorí často nedisponujú finančnými zdrojmi ani vedomosťami potrebnými na údržbu a obnovu bytových domov a súvisiacich administratívnych procesov.

Stabilizácia tejto situácie prispeje k udržateľnému sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu, zvýšeniu kvality života, zodpovednému manažmentu zdrojov a k racionálnejšiemu využívaniu územia v mestách.

Zámerom medzinárodného projektu s pomerne dlhým názvom „Umožnenie súkromným vlastníkom bytového fondu zapojiť sa do procesov územnej reštrukturalizácie“ (v angličtine Enabling Private Owners of Residential Buildings to Integrate them into Urban Restructuring Processes), skrátene EPOurban, je zvládnuť tieto postupujúce zmeny poskytnutím nástrojov podnecujúcich aktívne zapájanie vlastníkov bytov do procesov adaptácie bytového fondu a urbánnej obnovy. Projektu sa zúčastňujú i dvaja slovenskí partneri. Projekt je implementovaný v rámci Programu Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF. Viac informácií o projekte sa dozviete na www.epourban.eu

Konferencia “Implementácia projektov urbánnej obnovy” je zameraná na efektívne aspekty procesov územnej reštrukturalizácie, podporujúce aktívne zapájanie individuálnych vlastníkov bytov v rôznych stredoeurópskych mestách. Prezentované budú úspešné príklady z praxe realizované v mestách projektových partnerov, ako napr. Lipsko, Praha, Bratislava, Celje a Bolzano, ako aj priamo v Sopotoch. Súčasne budú odprezentované doterajšie výstupy projektu vychádzajúce z triangulačnej analýzy, zamerané na tvorbu systémov poradenstva pre vlastníkov a obce rôzneho charakteru a veľkosti, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora vrátane samotných vlastníkov.

Konferencia je určená širokému okruhu aktérov, ako napríklad: predstavitelia miestnych samospráv či odborov územného rozvoja, súkromní vlastníci bytov a bytových domov, architekti, urbanisti, experti z oblasti stavebníctva, predstavitelia vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, ako aj miestni odborníci v oblasti nehnuteľností, technickí a finanční poradcovia a ďalší zainteresovaní.

Konferencia sa uskutoční 17. októbra 2012 v Sopotoch v hoteli Haffner, 59 J. J. Haffner str., Poľsko.

V prípade záujmu o účasť je možné prihlásiť sa na adrese: hanna.narloch@um.sopot.pl do 12.10.2012