EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Poradná rada

Dana Bořutová;
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, vedúca Katedry dejín výtvarného umenia, Bratislava, Slovensko
Peter Burman;
Škótsky národný trust, riaditeľ sekcie, Veľká Británia
Ubbo Hylkema;
Hylkema Consultants BV, riaditeľ spoločnosti, Utrecht, Holandsko
Franz Neuwirth;
Rakúske spolkové ministerstvo pre vzdelanie, vedu a kultúru; riaditeľ Oddelenia pre ochranu pamiatok, Viedeň, Rakúsko
Leo Schmidt;
Brandenburgská technická univerzita, Fakulta architektúry, dekan fakulty, Kotbus, Nemecko