EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Správa bytového fondu


Poradná skupina projektu

Vzdelávanie správcov bytového fondu v SR


MVRR SR (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR): Ing. arch. Elena SZOLGAYOVÁ, PhD.; riaditeľka Odboru bytovej politiky
MF SR (Ministerstvo financií SR): JUDr. Jaroslava ZÁNYIOVÁ, riaditeľka Zahranično-právneho odboru
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku: Ing. Štefan TÓTH, prezident ZBHS; Dipl. Ing. Ján Jarema, viceprezident ZBHS
SZBD (Slovenský zväz bytových družstiev): JUDr. Miroslav SOMOROVSKÝ, predseda SZBD
ZSVB (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov v SR): Zdenka JURČÁKOVÁ, prezidentka ZSVB
Inštitút bývania, o. z.: Ing. arch. Jaroslava ZAPLETALOVÁ, konateľka
PSS, a.s. (Prvá stavebná sporiteľňa): Ing. Miloš BLANÁRIK, riaditeľ pre komunikáciu; JUDr. Katarína NIŇAJOVÁ, riaditeľka úseku starostlivosti o právnické osoby; Mag. Herbert PFEIFFER, člen predstavenstva PSS
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska): Ing. Milan MUŠKA, výkonný podpredseda
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.: JUDr. Lucia TAKÁCSOVÁ, vedúca odboru práva a vymáhania pohľadávok
SF STU (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava): Prof. Dušan PETRÁŠ, PhD., prorektor pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora): Doc. Ing. Peter MIHÓK, predseda
SAV (Slov. akadémia vied, Ústav štátu a práva): JUDr. Jozef VOZÁR, advokát; Mgr. Lukáš LAPŠANSKÝ, odborný pracovník
KOBD (Združenie pre podporu obnovy bytových domov): Ing. Miroslav VEREŠ, výkonný predseda
AINova (Academia Istropolitana Nova): Ing. arch. Jaroslav Kilián, výkonný riaditeľ