EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


Použitie 2% z daní

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2009 Z.z. o dani z príjmov).

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb 1) : Academia Istropolitana Nova, so sídlom: Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, IČO: 317 55 976, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2007 ním prijatého v roku 2008:

Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v euro) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Zachovanie kultúrnych hodnôt

71835,223

2866,29

Činnosť Informačného turistického centra zameraného na propagáciu kultúrnych hodnôt Malokarpatského regiónu, aktivity odd.Ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Činnosť odbornej knižnice v rámci Informačného turistického centra.

2 Podpora vzdelávania 5563,14 Náklady spojené s organizáciou projektu „Európa nás zaujíma!“, propagácia projektu, exkurzia, školenia, členské, aktivity zamerané na kultúrne dedičstvo, propagácia vzdelávacích aktivít AINova.
Spolu 80264,653
=
80265