EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


Použitie 2% z daní

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2009 Z.z. o dani z príjmov).

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb 1) : Academia Istropolitana Nova, so sídlom: Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, IČO: 317 55 976, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2008 ním prijatého v roku 2009:

Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1. Zachovanie kultúrnych hodnôt

58 362,625


2 451,670

Činnosť Informačného turistického centra zameraného na propagáciu kultúrnych hodnôt Malokarpatského regiónu, aktivity odd.Ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Činnosť odbornej knižnice v rámci Informačného turistického centra.

2. Podpora vzdelávania 10 811,360 Náklady spojené s organizáciou kurzu Tvorba a manažment projektov, členské, propagácia aktivít AINovy, technické a administratívne zabezpečenie chodu inštitúcie.
3. Podpora vzdelávania 25 275,51 Podpora štúdijného programu Ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva 2009/2010
Spolu 96 901,165
=
96 901

<POZNÁMKA
1)§ 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. Z. O dani z príjmov