EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


Použitie 2% z daní

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Academia Istropolitana Nova, so sídlom: Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, IČO: 317 55 976, zverejňuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2006 ním prijatého v roku 2007:

Účel použitia
podielu
zaplatenej dane
Výška použitéhopodielu zaplatenej dane na tento účel
(v euro)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Zachovanie kulturných hodnôt

34 503,663

6 485,585

Prevádzka a činnosť Informačného turistického centra zameraného na propagáciu kultúrnych hodnôt Malokarpatského regiónu.


Činnosť knižnice v rámci ITC.

2 Podpora vzdelávania 7 595,552 Náklady spojené s organizáciou vzdelávacieho kurzu o Európskych záležitostiach EPSO, školenia,zvyšovanie digitálnej gramotnosti, aktivity zamerané na kultúrne dedičstvo, propagácia vzdelávacích aktivít AINova.
Spolu 48 584,8

§ 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov