EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Cudzie jazyky


Preklady a editovanie

Služby lektorov oblasti prekladov a editovania anglických, nemeckých alebo slovenských materiálov sú k dispozícii nielen pre všetky oddelenia AINovy, ale aj pre externých klientov a širokú verejnosť.