EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Prezentácia stavebno-historického vývoja objektov

Radnica v Pezinku

Kaštieľ v Modre

Meštiansky dom v Modre

Malokarpatský región má dlhú a bohatú históriu, ktorá je v súčasnosti ešte stále prítomná v jeho kultúrnom dedičstve. Najmä objekty a budovy tvoriace historický stavebný fond predstavujú významný zdroj informácií o živote a zručnostiach jeho dávnych obyvateľov. Tieto informácie sú však často skryté oku bežného návštevníka a i pre miestnych obyvateľov zostávajú utajené skutočnosti z pred niekoľkých storočí. Je totiž treba nazrieť pod povrch poslednej vrstvy omietky, preskúmať murivá, krov objektu i archívne záznamy o ňom, aby sme sa dozvedeli to čo nám nemé múry sami neprezradia. V starých domoch a tichých archívoch je ešte stále skryté mnoho z histórie malokarpatského regiónu.

Pútavá a zrozumiteľná prezentácia stavebno-historického vývoja objektu, môže poskytnúť mnoho zaujímavých informácií širokému spektru záujemcov, bez toho aby si museli naštudovať výskumnú správu. Cieľom tejto aktivity je pomocou prezentačných panelov umožniť návštevníkom vybraných piatich budov v malokarpatskom regióne bližšie sa zoznámiť s ich históriou a vývojom. Panely budú inštalované „in situ“ v priestoroch týchto budov na návštevníkom prístupných miestach. Prostredníctvom textu, ilustrácií a fotografií prevedie prezentácia návštevníka cez interpretáciu stavebno-historického výskumu a takto mu sprostredkuje informácie nielen o budove, ale i o spôsobe akým sa skúma história „zakliata“
v murivách.

Stavebno-historický výskum je vedný odbor venujúci sa komplexnému poznávaniu histórie
a vývoja architektúry. Jeho podstatou je interdisciplinárny výskum objektu a jeho historického kontextu. Takto je možné získať informácie o historickom pozadí vzniku a vývoja budovy, jednotlivých stavebných fázach predchádzajúcich dnešnú podobu budovy. Poznanie, ktoré sprostredkuje takýto výskum je založené na interpretovaní mozaiky informácií získaných prostredníctvom viacerých vedných disciplín ako: archeológia, archívny výskum, stavebný výskum a mnohých iných podporných disciplín. Výsledky takéhoto výskumu a ich interpretácia často poskytujú úžasný pohľad späť do histórie budovy i jej dávnych obyvateľov.